Vroegere en huidige werk

Work

Werk als docent

Heel mijn medische carrière was ik al actief als docent. Daarbij ontdekte ik hoeveel plezier me dat geeft! Na het beëindigen van mijn medische werk zijn daar extra mogelijkheden voor gekomen.

Bestuurlijk werk

Van een aanvankelijk bescheiden aandeel op beleidsmatig terrein kreeg ik geleidelijk meer bestuurlijke taken. Na het beëindigen van mijn medische werk in 2018 kwam er onder meer ruimte voor inzet in de gemeenteraad en vanaf 2024 ook in de kerkenraad.

Medisch werk

Als arts specialiseerde ik me als anesthesioloog. Ik werkte 30 jaar in een ziekenhuis voor patiënten met kanker. Dat is dus verleden tijd, maar vanwege die ruime ervaring word ik regelmatig gevraagd over een medisch of medisch-ethisch thema te spreken of mee te denken.

Klik op de gewenste link hieronder voor meer informatie voor dat deel van mijn werk:

     

DocentWerk als docent

Heel mijn medische carrière ben ik al actief als docent. Het was in de jaren 80 zelfs hoofdbestanddeel van mijn werk in China. Mijn werk als pijnarts bracht talloze uitnodigingen om uitleg te geven over pijnbehandeling, zowel voor professionals als voor patiëntenverenigingen. Artikelen die ik over dit onderwerp schreef en interviews vind je terug op de pagina’s Medisch en Overig.

Mijn huidige werk als docent kent twee takken:

Spreekbeurten over medische onderwerpen

Met enige regelmaat geef ik spreekbeurten. Deze gaan over pijnbehandeling, palliatieve zorgverlening en medische ethiek. Tot de laatste categorie horen de onderwerpen gentechnologie, ‘moet alles wat kan’ en orgaandonatie.

logo Evangelisch CollegeSpreekbeurten over geestelijke onderwerpen

Ik verzorg spreekbeurten over christelijke medische ethiek, pastorale hulpverlening, verslavingszorg en christelijke zorgverlening. Sinds 2019 geef ik ook les voor de EC-Bijbelcursus: in 4 jaar door de Bijbel van het Evangelisch College.

Bestuurlijk werk

logo Als Kanker Je RaaktHieronder vermeld ik eerst mijn huidige functies, alfabetisch gerangschikt.

Als Kanker Je Raakt: lid van het Comité van Aanbeveling, sinds 2021.

Doel van de stichting is om in de chaos die kanker met zich meebrengt een open hart en open oor te bieden, zoals door het organiseren van ontmoetingsdagen. Mijn bijdrage is niet bestuurlijk maar wel verbind ik er mijn naam aan.

logo CMF NederlandCMF Nederland: lid van de Raad van Advies, sinds 2023.

CMF Nederland (Christian Medical Fellowship) is de vereniging van artsen en geneeskundestudenten die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven. Deelname aan de Raad van Advies volgde op eerdere bestuursdeelname, grotendeels als voorzitter, van 2007 tot 2020.

logo DeltacursusDeltacursus: voorzitter, sinds 2009.

Doel van de stichting Deltacursus is het toerusten van christenen op het vlak van hun persoonlijk geloofsleven, hun functie in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij. Voor buitenlandse activiteiten wordt samengewerkt met de bevriende stichting Epikouria, waarvan ik eveneens voorzitter ben.

logo Gemeente LansingerlandGemeenteraad van Lansingerland: raadslid voor de ChristenUnie, sinds 2018.

De gemeente Lansingerland is op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt nu ruim 65.000 inwoners en zal doorgroeien tot ca. 87.000 inwoners in 2035. Zie voor mijn bijdragen in de gemeenteraad deze pagina.

logo PKNHervormde Gemeente Bleiswijk: lid van de kerkenraad, sinds 2024.

De Hervormde Gemeente Bleiswijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Classis Zuid-Holland Noord (Ring Zoetermeer). De kerkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Daarin heb ik als ouderling de specifieke taak de coördinatie van het pastoraat.

Raad van Participanten van Laurens: lid, sinds 2018.

logo LaurensDe Raad adviseert Laurens zorg, in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging.
In het najaar van 2018 maakte de Raad een doorstart mee. Ik werd secretaris van het DB, tot oktober 2020.

Bestuurlijke functies in het verleden

Ook deze lijst is alfabetisch gerangschikt

ArtsMedisch werk

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Inclusief een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik 35 jaar anesthesist en pijnarts. De BIG-registratie als arts liet ik in 2023 verlopen.

Dit medische werk komt aan bod in twee interviews: Op het snijvlak van angst en pijn (2005) en Wijsheid in de spreekkamer (2015).

Medisch coach voor logo Opa Weet RaedtOpa Weet Raedt, vanaf mei 2018

Als medisch coach geef ik op verzoek advies in de zin van een luisterend oor bieden, meedenken en de weg wijzen naar literatuur of professionals… Zie verder de betreffende website.

Medische functies in het verleden (chronologisch)

Medische zending

Medisch zendingswerk was het thema op een conferentie van CMF Nederland in 2007. Dit ging met name over het spanningsveld tussen evangelieverkondiging en het hebben van een maatschappelijke bijdrage. Hierbij greep ik terug op persoonlijke ervaringen in China en verder op twee boeken, Christian Mission in the Modern World (John Stott, 1975) en Shaking the Sleeping Beauty (Michael Griffiths, 1980).

Door de wereld, 2010

Mijn affiniteit met medisch werk over de grenzen bracht me tot bestuursdeelname van een aantal organisaties (zie onder het kopje «Bestuurlijk werk»). Zo werd ik ook woordvoerder voor de humanitaire organisatie Worldwide Services. Over de kidnapping die hen in juni 2009 in Jemen overviel, vertelde ik op 30 oktober 2010 in EO’s tv-programma Door de wereld klik op de foto, 6,5 minuten. Helaas is de situatie in dat land nadien enorm verslechterd.

Over hoe geloof in Jezus Christus mijn leven en werk als arts steeds heeft beïnvloed, ging ik regelmatig in gesprek met werkers in de gezondheidszorg.

Terug naar de startpagina  Terug naar boven