Werkervaring en huidige functies

Werk

Ik ben geregistreerd als arts en als anesthesioloog. In het begin van mijn medische carrière werkte ik een aantal jaren in het buitenland. Tijdens het grootste deel van mijn anesthesiologische loopbaan werkte ik in de Daniel den Hoed Kliniek. Mijn afscheid viel samen met de sluiting ervan.

Paul als bestuurder, 2018 Werk als docent

Heel mijn medische carrière ben ik al actief als docent. Het was in de jaren 80 zelfs hoofdbestanddeel van mijn werk in China. Mijn werk als pijnarts bracht talloze uitnodigingen om te vertellen over pijnbehandeling, zowel voor professionals als voor patiëntenverenigingen. Een deel ervan vind je terug op de pagina Archief van presentaties.

Mijn huidige werk als docent kent twee takken:

Spreekbeurten over medische onderwerpen
Met enige regelmaat geef ik spreekbeurten, ook na vertrek uit ‘de Daniel’. Spreekbeurten gaan over pijnbehandeling, palliatieve zorgverlening en medische ethiek. Tot de laatste categorie horen de onderwerpen ‘moet alles wat kan’ en orgaandonatie. Vanaf 2020 geef ik ook les over gezondheidsrecht voor het Instituut voor Gezondheidsrecht.
Spreekbeurten over geestelijke onderwerpen
Onderwerpen waarover ik al langer lesgeef zijn christelijke medische ethiek, pastorale hulpverlening, verslavingszorg en christelijke zorg. Sinds 2019 geef ik ook les voor de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College.

Bestuurlijk werk

Tussen 2007 en 2020 ben ik bestuurlijk actief geweest voor CMF Nederland. Bij mijn stoppen als voorzitter werd ik geïnterviewd. Dit is terug te lezen in het Nederlands Dagblad van 16 mei 2020. Dit betreft een dubbelinterview, namelijk ook met het staflid Willem Lock die voor CMF het nieuwe gezicht naar buiten is.
Ook het eigen verenigingsblad IDDG pakte breed uit met een interview.

Interview in het ND

Deltacursus (voorzitter vanaf 2009)
Doel van stichting Deltacursus is het toerusten van christenen op het vlak van hun persoonlijk geloofsleven, hun functie in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij.
Epikouria (voorzitter vanaf begin jaren 90)
Doel van stichting Epikouria is het bevorderen van welzijnswerk en vormingswerk ten behoeve van kansarmen in de derde wereld.
Gemeenteraad van Lansingerland voor de ChristenUnie (lid vanaf 2018)
De gemeente Lansingerland is op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt anno 2020 ruim 62.000 inwoners en zal doorgroeien tot 75.000 inwoners.
Raad van Toezicht van het Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk (voorzitter, vanaf 2018)
Het Medisch Hart Bleiswijk biedt onderdak aan een gezondheidscentrum en een herstelhotel.
In het gezondheidscentrum zijn verschillende zorgaanbieders gevestigd.
Raad van Participanten van Laurens (lid vanaf 2018)
De Raad van Participanten adviseert Laurens (Zorg), in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging.
Bestuurlijke functies in het verleden
Bestuur van Christen in de gezondheidszorg (van 2010 tot de opheffing in 2016).
Bestuur van CMF Nederland (van 2007 tot 2020, vanaf 2009 voorzitter).
Raad van Toezicht en Advies van Curadomi (van 1996 tot 2005, secretaris).
Bestuur HCF Nederland (begin jaren negentig).
Bestuur Info/Contact (van 1995 tot 2004).
Redactie van de Lindeboomreeks (van 1998 tot 2020).
Bestuur Ministerium Medici Missionare (van 2002 tot 2010, secretaris).
Bestuur People International (van 2001 tot 2005, secretaris en later voorzitter).
Worldwide Services (2009 tot 2011, woordvoerder).

Paul op de OK, 2018 Werk als arts

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Na een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik bijna 30 jaar anesthesist en pijnarts in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam totdat het in 2018 opging in het nieuwe Erasmus MC.

Opa Weet Raedt, vanaf juli 2018
In 2018 ben ik begonnen als medisch coach. Dit doe ik als zzp’er in mijn eenmansbedrijf Opa Weet Raedt.
Werk in het ziekenhuis, tot mei 2018
Mijn werkzaamheden in het ziekenhuis betroffen in de eerste plaats de anesthesiologische begeleiding van patiënten op de operatiekamer. Een aandachtsgebied van mij was kanker-gerelateerde luchtwegproblematiek.
Behandeling van pijn bij kanker en palliatieve zorg kwamen in Nederland tamelijk laat tot ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakte ik van dichtbij mee en ik had er ook een aandeel in. Naast het poliklinisch spreekuur had ik een bijdrage in de interdisciplinaire behandeling van patiënten op de Palliatieve Zorg Unit en werd ik regelmatig telefonisch geconsulteerd. De laatste jaren was ik een kwart van mijn werktijd actief als pijnarts.
Dit medische werk komt aan bod in twee interviews: Op het snijvlak van angst en pijn (2005) en Wijsheid in de spreekkamer (2015).
Naast het medische werk had ik ook een aandeel op beleidsmatig terrein. Tot aan de fusie met het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis (nu: Erasmus MC) was ik enige tijd lid en later voorzitter van de Intercollegiale Toetsingscommissie. Tijdens één zittingstermijn was ik lid van de Ondernemingsraad, waarin ik de functie van vice-voorzitter had.