Paul Lieverse handtekening
Home Medisch Mijn werk Overig Contact

Vroegere en huidige werk

Work

Werk als docent

Heel mijn medische carrière was ik al actief als docent. Daarbij ontdekte ik hoeveel plezier me dat geeft! Na het beëindigen van mijn medische werk zijn daar extra mogelijkheden voor gekomen.

Bestuurlijk werk

Van een aanvankelijk bescheiden aandeel op beleidsmatig terrein kreeg ik geleidelijk meer bestuurlijke taken. Na het beëindigen van mijn medische werk kwam er onder meer ruimte voor inzet in de gemeenteraad.

Medisch werk

Als arts specialiseerde ik me als anesthesioloog. Ik werkte 30 jaar in een ziekenhuis voor patiënten met kanker. Dat is dus verleden tijd en in 2023 laat ik mijn registratie verlopen, maar vanwege die ruime ervaring word ik regelmatig gevraagd over een medisch of medisch-ethisch thema mee te denken.

Klik op de gewenste link hieronder voor meer informatie voor dat deel van mijn werk:

   

DocentWerk als docent

Heel mijn medische carrière ben ik al actief als docent. Het was in de jaren 80 zelfs hoofdbestanddeel van mijn werk in China. Mijn werk als pijnarts bracht talloze uitnodigingen om uitleg te geven over pijnbehandeling, zowel voor professionals als voor patiëntenverenigingen. Artikelen die ik over dit onderwerp schreef en interviews vind je terug op de pagina’s Medisch en Overig.

Mijn huidige werk als docent kent twee takken:

Spreekbeurten over medische onderwerpen

Met enige regelmaat geef ik spreekbeurten. Deze gaan over pijnbehandeling, palliatieve zorgverlening en medische ethiek. Tot de laatste categorie horen de onderwerpen gentechnologie, ‘moet alles wat kan’ en orgaandonatie.

Spreekbeurten over geestelijke onderwerpen

Ik verzorg spreekbeurten over christelijke medische ethiek, pastorale hulpverlening, verslavingszorg en christelijke zorgverlening. Sinds 2019 geef ik ook les voor de EC-Bijbelcursus: in 4 jaar door de Bijbel van het Evangelisch College.

BestuurBestuurlijk werk

Hieronder vermeld ik eerst mijn huidige functies, alfabetisch gerangschikt.

Als Kanker Je Raakt (lid van Comité van Aanbeveling, sinds 2021)

Doel van de stichting is om in de chaos die kanker met zich meebrengt een open hart en open oor te bieden, zoals door het organiseren van ontmoetingsdagen. Mijn bijdrage is niet bestuurlijk maar wel verbind ik er mijn naam aan.

CMF Nederland (lid van Raad van Advies, sinds 2023)

CMF Nederland (Christian Medical Fellowship) is de vereniging van artsen en geneeskundestudenten die vanuit hun christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven. Deelname aan de RvA volgt op eerdere bestuursdeelname, van 2007 tot 2020.

Deltacursus (voorzitter, sinds 2009)

Doel van de stichting Deltacursus is het toerusten van christenen op het vlak van hun persoonlijk geloofsleven, hun functie in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij. Voor buitenlandse activiteiten wordt samengewerkt met de bevriende stichting Epikouria, waarvan ik eveneens voorzitter ben.

Gemeenteraad van Lansingerland (raadslid voor de ChristenUnie, sinds 2018)

De gemeente Lansingerland is op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt nu bijna 65.000 inwoners en zal doorgroeien tot ca. 87.000 inwoners in 2035. Zie voor mijn bijdragen in de gemeenteraad deze pagina.

Raad van Participanten van Laurens (lid, sinds 2018)

De Raad adviseert Laurens zorg, in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging.
In het najaar van 2018 maakte de Raad een doorstart mee. Ik werd secretaris van het DB, tot oktober 2020.

Paul als bestuurder, 2017
In overleg, 2017.

Bestuurlijke functies in het verleden (alfabetisch)

ArtsMedisch werk

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Inclusief een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik 35 jaar anesthesist en pijnarts. De BIG-registratie als arts liet ik in 2023 verlopen.

Dit medische werk komt aan bod in twee interviews: Op het snijvlak van angst en pijn (2005) en Wijsheid in de spreekkamer (2015).

Medisch coach voor Opa Weet Raedt, vanaf mei 2018

Als medisch coach geef ik op verzoek advies in de zin van een luisterend oor bieden, meedenken en de weg wijzen naar literatuur of professionals… Zie verder de betreffende website.

Medische functies in het verleden (chronologisch)

Terug naar de startpagina  Terug naar boven Naar boven