Medische onderwerpen

Geneeskunde

Aderlaten, deel van een cartoon van James Gillray (1804).

Qua vak ben ik anesthesioloog. Daarbij ben ik gespecialiseerd in pijnbehandeling en palliatieve zorg. Maar ook met veel andere vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg en de medische ethiek houd ik me al lange tijd bezig. Over sommige ervan verzorg ik ook presentaties. Om het overzichtelijk te houden verdeel ik de onderwerpen over drie pagina’s:

Het thema pijnbehandeling en palliatieve zorg komt dus op een aparte pagina aan bod.

Ook het thema COVID-19 en de coronacrisis vind je op een aparte pagina.

De ‘overige onderwerpen’ vind je op een derde pagina onder de titel Leven met God – christelijk denken en doen.
Dat zijn onder meer de volgende onderwerpen op het gebied van christelijke medische ethiek:

Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen, 2003

Met deze onderwerpen houd ik me al vele jaren bezig. Zo was ik lange tijd lid van de redactie van de Lindeboomreeks in welke serie ik onder meer de volgende drie hoofdstukken schreef voor Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen (2003).

  1. Levensbeëindiging en zorg voor stervenden. Een uitgebreidere bespreking volgde in Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland (2005) en in Lijden en volhouden (2016), zie voor meer informatie over dat onderwerp de pagina Pijn en palliatie.
  2. Alternatieve geneeswijzen blijven een aantrekkingskracht uitoefenen. Naast charlatans en risico’s voor occulte beïnvloeding – zie hierover de paragraaf occultisme – bestaan er gelukkig ook gunstige vormen.
  3. Rechten van patiënten (let op!: veel wetgeving is inmiddels veranderd).

Vanaf 2006 verzorg ik jaarlijks een college Ethiek voor de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College.