Paul Lieverse handtekening

Mijn bijdragen in de lokale politiek van de gemeente Lansingerland

Op deze pagina verzamel ik bijdragen vanuit mijn politieke verantwoordelijkheid als raadslid voor de ChristenUnie.

Tour van gemeenteraad door Bleiswijk radio-interview 10 minuten

De gemeenteraad bezoekt alle drie de dorpskernen. Nu was Bleiswijk aan de beurt. Wie en wat kwamen we op 22 september tegen?

RTV Lansingerland
Het Magazine,
22 sep 2023
Schuldhulpverlening – bijdrage in de gemeenteraad op 14 sep 2023 webcast 3 minuten

De ChristenUnie wil dat het instrument saneringskrediet nog dit kalenderjaar wordt ingevoerd als hulpmiddel om mensen met problematische schulden een uitweg te bieden, precies zoals het merendeel van de gemeenten in Nederland al langer doet.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
14 september 2023
Vuurwerk – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 1 minuten

De ChristenUnie is tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk. Ervan uitgaande dat de motie om vuurwerk tegen te gaan het in de raad niet zou gaan halen, koos ik namens de ChristenUnie voor een alternatieve manier om het onderwerp te bespreken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
29 juni 2023
Sport tarievennota – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 3 minuten

De ChristenUnie is voor toegankelijke en veilige sportbeoefening. De voorgestelde tarievennota geeft hiervoor goede kansen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
29 juni 2023
Opvang van 200 asielzoekers – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 4 minuten

De ChristenUnie is voor een ruimere opvang dan de voorgestelde 200 asielzoekers maar koos in de tweede termijn van deze bespreking ervoor om het amendement voor “maximaal 200 asielzoekers” te steunen om op die manier een zo breed mogelijk gedragen besluit te bereiken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
29 juni 2023
Vitaal en waardig oud worden – bijdrage in raadscommissie op 20 juni 2023 webcast 4 minuten

De ChristenUnie ziet een aantal tekortkomingen in de uitgangspuntennotitie Vitaal en waardig oud worden. Het voornaamste punt is dat te veel wordt gemikt op de autonome oudere en de mogelijkheid van kostenreductie en daarmee wordt voorbijgegaan aan de hulpbehoevende oudere.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
20 juni 2023
HPV-vaccinatie radio-interview 7 minuten

Het HPV-virus kan men opdoen door seks. Dit virus maakt niet direct ziek; de eventuele gevolgen zijn er pas op langere termijn, maar dan zijn ze wel erg naar: kanker op heel vervelende plekken (geslachtsorganen, mond en keel).

RTV Lansingerland
Het Magazine,
16 juni 2023
Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus – bijdrage in raadscommissie op 8 juni 2023 over eigen bespreekpunt webcast 3 minuten

Dit bespreekpunt bracht ik namens de ChristenUnie in vanwege onze zorg dat door een te snelle transitie van gesloten jeugdhulp naar hybride en open jeugdhulp een aantal jeugdigen buiten de boot kunnen vallen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
8 juni 2023
Tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage Deel 1 in raadscommissie op 8 juni 2023 op een raadsvoorstel webcast 2 minuten

Ons pleidooi om de geplande 200 – of wat de ChristenUnie betreft 300 – asielzoekers op te vangen is mede gebaseerd op vertrouwen in onze gemeenschap, verdeeld over drie dorpskernen. We zijn een gemeenschap waarin men naar elkaar omkijkt. Als rijkere gemeente kunnen wij ook meer dan een gemeente met achterstandswijken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
8 juni 2023
Randvoorwaarden voor zo’n tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage Deel 2 in raadscommissie op 8 juni 2023 webcast 3 minuten

Namens de ChristenUnie stellen we een extra randvoorwaarde voor, namelijk het mogelijk maken dat asielzoekers aan het werk gaan – in plaats van op een veldbed zitten wachten op de volgende dag…

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
8 juni 2023
Tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage in raadscommissie op 11 mei 2023 op een bespreekpunt webcast 3 minuten

De ChristenUnie stemt in met een tijdelijke nood-opvang.
We doen dat in de eerste plaats vanwege de nood van de vluchtelingen, nadat ze in het aanmeldcentrum gescreend zijn door de vreemdelingenpolitie.
We doen dat óók vanwege de werkdruk van: medewerkers van het COA, van de politie, van vrijwilligers…
De Tobias bewijst dat opvang goed kan werken. Het werkt bij een verstandige opzet, en met kundige locatiemedewerkers. We horen in de media weinig over deze en andere locaties waar het gewoon goed gaat.
We horen wel over mensen die zich in de bus misdragen of winkeldiefstal rondom Ter Apel – terecht – maar berichten over incidenten kleuren het beeld.
We beseffen dat deze mensen in de noodopvang dan nog een heel traject voor zich hebben, vóórdat ze eventueel statushouder worden. Wat goed dat zo veel vrijwilligers zich nu al inspannen voor ontheemden en asielzoekers.
Voor veel inwoners van Lansingerland – niet alleen in de achterban van de ChristenUnie – spelen religieuze motieven een rol. Zoals het inzicht dat God weduwen en wezen recht verschaft, aan vreemdelingen zijn liefde bewijst… en ook aan ons de opdracht geeft om vreemdelingen met liefde te behandelen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
11 mei 2023
Europese Dag van de Beroerte, 9 mei 2023 radio-interview 11 minuten

Verschijnselen van een beroerte herkennen kan van levensbelang zijn. Snel (be)handelen kan onnodige schade voorkomen.

RTV Lansingerland
Het Magazine,
5 mei 2023
Zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van aanvraag van luchthavenbesluit RTHA – bijdrage in raadscommissie op 9 februari 2023 webcast 4 minuten

Een vliegveld heeft een eigen agenda: ze willen vliegen en ze willen meer en meer vliegen.
De ChristenUnie heeft óók een agenda:
– EEN. Het tegengaan van overlast door het vliegveld, en
– TWEE. De gezondheid van onze inwoners.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
9 feb 2023
Groen-blauwe leefomgeving – bijdrage in raadscommissie op 12 januari 2023 webcast 5 minuten

De Nota van Uitgangspunten voor een Groenblauwe Leefomgevingsvisie stond zo bol van de algemeenheden en vertoonde zo’n gebrek aan kaders, dat ik namens de ChristenUnie deze terugverwees naar de tekentafel. Het onderwerp is belangrijk genoeg, want het gaat over klimaatverandering, lucht– en waterkwaliteit en geluidsbelasting.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
12 jan 2023
De Kankeratlas van het IKNL tv-interview 3 minuten

De Kankeratlas geeft cijfers die vooral voor beleidsmakers van belang zijn.

RTV Lansingerland
Lansingerland Actueel,
27 jan 2023
De Kankeratlas

Gesprek in de radiostudio over de Kankeratlas en wat dat voor Lansingerland betekent. 10 minuten

RTV Lansingerland
Het Magazine,
20 jan 2023
Groen-blauwe leefomgeving – bijdrage in raadscommissie op 12 januari 2023 webcast 5 minuten

De Nota van Uitgangspunten voor een Groenblauwe Leefomgevingsvisie stond zo bol van de algemeenheden en vertoonde zo’n gebrek aan kaders, dat ik namens de ChristenUnie deze terugverwees naar de tekentafel. Het onderwerp is belangrijk genoeg, want het gaat over klimaatverandering, lucht– en waterkwaliteit en geluidsbelasting.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
12 jan 2023
Luchthaven RTHA – bijdrage in raadscommissie op 8 december 2022 webcast 3 minuten

De ChristenUnie sluit aan bij de reactie van het college op het zogeheten eindproduct van het participatieproces: geheel mislukt, geen basis voor een nieuw luchthavenbesluit.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
8 dec 2022
Cultuurhuis Casa Cadanza – bijdrage in gemeenteraad op 20 oktober 2022 webcast 3 minuten

De ChristenUnie steunt het voorstel voor aanvullende investeringen en wil vanaf nu de focus op wat een cultturhuis ons bréngt in plaats van wat het ons kóst.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
20 okt 2022
Waarom ook in Lansingerland een ‘lokaal preventieakkoord’ belangrijk is radio-interview 9 minuten
Gezondheid is een groot goed. Met een integrale aanpak in plaats een versnipperd beleid zijn veel bedreigingen te voorkomen. De gemeente kan zo’n samenwerking op gang helpen.
RTV Lansingerland
Het Magazine,
16 sep 2022
Lokaal preventieakkoord – bijdrage in raadscommissie 8 september 2022 webcast 3 minuten

De ChristenUnie nam initiatief voor een Lokaal preventieakkoord.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad,
8 sep 2022
Het zogeheten voorlopig pakket voor luchthavenbesluit RTHA radio-interview 11 minuten RTV Lansingerland
Het Magazine,
20 mei 2022
Schamen is niet nodig

Radio-interview over problematische schulden en hulp daarvoor. 12 minuten

RTV Lansingerland
Het Magazine,
20 mei 2022
Belang van een lokale aanpak van jeugdzorg 20 minuten

Het gesprek in de radiostudio duurt niet de volle 20 minuten, want de opname begint met het nummer “L’enfer” van Stromae en het gesprek wordt halverwege onderbroken door een ander nummer.

RTV Lansingerland
Het Magazine,
18 feb 2022
Gesprek over dementie, samen met Linda Veenman tv-interview 10 minuten

Dementie is voor ons een schrikbeeld. Maar dementie is ook iets dat bij ons hoort.

RTV Lansingerland
Goedenavond!,
6 oktober 2021
Politiek en samenleving lijken te schuren – door Freek Zijlstra

Over inzet in de gemeenteraad van Lansingerland.

Heraut
2 sep 2020
Alles wat je (niet) wilt weten over 5G – door Freek Zijlstra

Naar aanleiding van een bespreking in de gemeenteraad van Lansingerland.

Omdat het woord ‘straling’ eng klinkt, kan men gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden door fake wetenschap.

Heraut
19 feb 2020
Verbod op lachgas in de openbare ruimte – door Freek Zijlstra

Het ging in meerdere stappen maar uiteindelijk succes in de gemeenteraad van Lansingerland.

De populariteit van lachgas als ‘partydrug’ neemt fors toe, er kleven gezondheidsrisico’s aan, de patronen en ballonnen belasten het milieu en verkeersincidenten als gevolg van het gebruik nemen toe.

Heraut
2 januari 2020
(ook 22 mei en 24 jul en 11 dec 2019)
Terug naar de startpagina