Overige artikelen en interviews

Archief

Op deze pagina vind je een chronologisch verzameling van een selectie van mijn presentaties. Ze zijn te lezen, te bekijken of te downloaden. Lukt downloaden niet, laat me dat dan gerust weten. De onderwerpen variëren van pijnbehandeling tot corona en van abortus tot voltooid leven.

Mijn bijdragen over de coronacrisis zijn verzameld op de pagina Medische onderwerpen onder de tab «Corona».

Mijn bijdragen in de lokale politiek van de gemeente Lansingerland hebben een eigen plekje op de pagina Lansingerland.

Voor de overzichtelijkheid zijn de bijdragen in tijdvakken verdeeld:

         
Bijdragen in 2024 Uitgave
Ziek na Koningsdag radio-interview 10 minuten

Veel mensen die op Koningsdag een tijdje in de dorpskern van Berkel en Rodenrijs geweest zijn, kregen snel erna klachten die passen bij voedselvergiftiging. Reden voor de GGD en de NVWA om er onderzoek naar te doen. In het kader van bron- en contactonderzoek is er ook een enquête verspreid.

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
3 mei 2024
Hooikoorts radio-interview 10 minuten

Het mooie weer is in aantocht maar daar kijken mensen met hooikoorts soms wat anders tegenaan…

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
5 april 2024
Over Getsémané, naar aanleiding van Marcus 14 – overweging op Witte Donderdag in de Dorpskerk in Bleiswijk.
Jezus bad dat de beker aan Hem voorbij zou gaan; de beker staat voor een helse ervaring.
Maar daarbij bidt Jezus: Niet wat Ik wil maar wat U wilt.
En aan het eind – na alle tranen en smekingen – zegt Jezus: Het is genoeg, zonder enig verwijt aan zijn leerlingen.
Een andere vertaling zegt: Slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij.
In Getsémané voert Jezus de strijd om Zich over te geven. Hij overwint die strijd.
De lijdensweg gaat nu beginnen, maar Hij kan die gaan – met vrede in het hart.
We zien dat Jezus’ overgave niet gebeurde door dwang, niet door overmacht.
Getsémané is essentieel: hier geeft Jezus zich vrijwillig over!
Precies wat Jezus in Johannes 10 zegt: Ik leg mijn leven af voor mijn schapen – een vrijwillig offer, voor jou en voor mij.
28 maartDorpskerk
28 maart 2024

Chronische en neuropathische pijn

Deze geaccrediteerde nascholing schreef ik op uitnodiging voor apothekers en farmaceutisch consulenten (62 pagina’s, AccreDidact, 2024).

Chronische en neuropathische pijn
Rencontre internationale sur la fin de vie – Sessie 2: invloed van een euthanasieregeling op de zorg en op zorgverleners.

Spreekbeurt   Rondetafelgesprek

In een internationaal forum deelde ik mijn lessen uit 30 jaar werk als pijnspecialist en een kankerkliniek. Daarvoor gaf ik eerst een korte presentatie, Daarna nam ik deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit België, Canada en Zwitserland – andere landen met een soort regeling voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.

28 februariParijs
28 februari 2024
Kinkhoest radio-interview 5 minuten

Het aantal gevallen van kinkhoest neemt de afgelopen maand fors toe. Hoe komt dat? Waarom worden pasgeborenen hier al tegen ingeënt (als onderdeel van DKTP)? En wat is het nut van de 22 wekenprik?

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
23 februari 2024

Pijn

Deze geaccrediteerde nascholing schreef ik op uitnodiging voor huisartsen (64 pagina’s, AccreDidact, 2024)

Pijn, nascholing
Jeugdzorg anno 2024 – bijdrage in raadscommissie op 18 januari 2024 webcast 4 minuten

Opnieuw agendeer ik namens de ChristenUnie het onderwerp jeugdzorg. Daarbij lanceer ik een 10 punten-plan.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
18 januari 2024
Paul Lieverse (ChristenUnie) vestigt wederom de aandacht op jeugdhulp – De Heraut over deze discussie:
Paul Lieverse (ChristenUnie) vraagt regelmatig aandacht voor de stand van zaken rondom jeugdhulp; tijdens de commissievergadering noemde hij het zelfs een ‘hoofdpijndossier’. Hij diende dit keer een bespreekstuk in om jeugdhulp anno 2024 en de inmenging van de gemeente hierin te bespreken.
Heraut
De Heraut
,
26 januari 2024
Bijdragen in 2023 Uitgave
Drie vaccinaties voor 60-plussers radio-interview 11 minuten

Het RIVM verstuurt vanaf deze week aan alle 60-plussers en mensen met een verhoogd risico de uitnodigingen voor een nieuwe ronde van coronavaccinaties. Ook ontvangen alle mensen van 63 tot 66 jaar dit najaar een uitnodiging voor een pneumokokkenprik. En dan komt de griepprik er ook nog aan… Maar wat is het nut van al die vaccinaties? Daarover ging dit radio-interview.

RTV Lansingerland
Het Magazine
22 september 2023

Pijn bij kanker – geaccrediteerde nascholing voor apothekers en farmaceutisch consulenten (70 pagina’s, AccreDidact, 2023)

Bij kanker is pijn een belangrijk symptoom. Dit geldt al in de fase dat er uitzicht is op genezing, maar nog meer wanneer er sprake is van uitzaaiingen of van gevorderd zijn van de ziekte.
Pijn bij kanker
HPV-vaccinatie radio-interview 7 minuten
Het HPV-virus kan men opdoen door seks. Dit virus maakt niet direct ziek; de eventuele gevolgen zijn er pas op langere termijn, maar dan zijn ze wel erg naar: kanker op heel vervelende plekken (geslachtsorganen, mond en keel).
RTV Lansingerland
Het Magazine
,
16 juni 2023
Europese Dag van de Beroerte radio-interview 11 minuten

Verschijnselen van een beroerte herkennen kan van levensbelang zijn. Snel (be)handelen kan onnodige schade voorkomen.

RTV Lansingerland
Het Magazine
5 mei 2023
Meer en meer palliatieve sedatie, terecht?, samen met Theo Boer, medisch ethicus 20 minuten
Bewusteloos maken in de stervensfase kan een nuttige tool bij sommige situaties zijn maar moet vanwege het ingrijpende karakter een allerlaatste noodgreep zijn.
Palliatieve sedatie
Uitgelicht bij Family7
11 april 2023
Met pensioen. Je roeping voorbij?
De midlife-fase kan verlicht worden door cynisme tegen te gaan. Zoek tegengif!
IDDG
CMF Nederland
maart 2023
Ik ben voor een getrapt tarief voor waterverbruik door huishoudens
Anders dan voor luxe verbruik moet water voor drinken, koken en bezigheden die de hygiëne raken, voor huishoudens goedkoop blijven.
ND
23 maart 2023

Tijdens het minisymposium Gender en geloof van de SGP-afdeling Tholen besprak ik de medische aspecten van genderdysforie onder de titel “De arts als ingenieur van de gewenste identiteit”.

Daarbij verdedigde ik drie stellingen:

 • De medische diagnose ‘genderdysforie’ betreft een ernstige stoornis.
 • Genderdysforie hangt niet samen met intersekse condities.
 • Geslacht veranderende behandelingen zijn aller-allerlaatste keus.
SGP
Sint-Maartensdijk, 3 maart 2023
Ik ben voor een apk van woningen
Naast het tijdig opsporen van risicovolle gebreken biedt een verplichte tienjaarlijkse apk voor oudere woningen bovenal bescherming van huurders tegen nalatige of malafide verhuurders die niet alleen te hoge huurprijzen vragen maar ook nog eens onverantwoord bezuinigen op onderhoud.
ND
9 februari 2023
De Kankeratlas van het IKNL tv-interview 3 minuten

De Kankeratlas geeft cijfers die vooral voor beleidsmakers van belang zijn.

RTV Lansingerland
Lansingerland Actueel
27 januari 2023
De Kankeratlas

Gesprek in de radiostudio over de Kankeratlas en wat dat voor Lansingerland betekent. 10 minuten

RTV Lansingerland
Het Magazine
20 januari 2023
Bijdragen in 2020 tot en met 2022 Uitgave
Ik ben voor goede voornemens
Zorg dat je motivatie van binnenuit komt. En verder: Gewoon beginnen en je door de eerste prille resultaten laten stimuleren om door te gaan.
ND
29 december 2022
Het kabinet wil het aantal kinderhartcentra terugbrengen van vier naar twee
Concentratie van hoogcomplexe zorg komt de kwaliteit ervan ten goede en de veiligheid van de patiëntjes. tv-interview 10 minuten
Family7
Family7 – Uitgelicht
7 december 2022
Homeopathische middelen moeten niet langer uitgestald worden in de openbare apotheek
Homeopathische middelen in het zicht uitstallen naast erkende middelen zoals pijnstillers, hoestmiddelen en middelen voor maag- en darmaandoeningen suggereert een vergelijkbaar niveau van bewezen effect. Uit vele jaren van medisch onderzoek is echter gebleken dat homeopathie niet werkzaam is.
ND
17 november 2022
Verplicht medisch specialisten in loondienst te gaan
Werken in loondienst maakt minder vatbaar voor perverse productieprikkels.
ND
6 oktober 2022
Pijnbestrijding en palliatieve zorg

Dit interview door Mariska van Dam en Karin Prins verscheen in het thema-nummer van Radix “De broze mens – over kwetsbaarheid, zorg en waardigheid”.

Radix 48-3
ForumC
sep/okt 2022
Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord is ondertekend door de meeste zorgorganisaties. Alleen de huisartsenbranche heeft het akkoord vooralsnog niet getekend. Zij maken zich zorgen over de uitwerking van dit akkoord. Ook heeft dit nieuwe akkoord gevolgen voor patiënten. Want wat betekent dit voor hen? tv-interview 10 minuten

Preventieakkoord
Family7 – Uitgelicht
19 september 2022
De aanpak van pijnproblemen hoort maatwerk te zijn
Onderzoek naar de omvang van het pijnprobleem in Nederland, werkt alarmerend. Het helpt nog niet om de beste aanpak voor pijnbestrijding te vinden.
ND
Pijn
4 augustus 2022
Stop met onzinnige zorg door de huisarts
Huisartsen hebben het druk. Dat drukte samenhangt met ‘onzinnige zorg’, maakt het extra zwaar. Onzinnige zorg verdringt bovendien goede zorg.
ND
14 juli 2022
Het gevecht gaat beginnen

Dit hoofdstuk schreef ik eerst voor Als kanker je raakt, 2015.
Hiervan verscheen in 2022 deze herziene 6e druk bij Uitgeverij Van Wijnen.

Zelfs mét al het vernuft van operaties, bestraling en chemotherapie blijft herstel van een ziekte een wonder in Gods hand.
Als kanker je raakt
Kweken van embryo’s moet verboden blijven
Het kweken van menselijke embryo’s om ermee te experimenteren leidt onherroepelijk tot het doden ervan. Hiertegen bestaan religieuze en niet-religieuze bezwaren.
ND
2 juni 2022
Apenpokken

‘Apenpokken.’ Wat is het, hoe verspreidt het virus zich, waarom heeft het van het RIVM de A-status gekregen, en waarom drie weken quarantaine. tv-interview 3,5 minuten

Family7
Family7 – Uitgelicht
23 mei 2022
Praten over sterven kan zieke opluchten – interview door Robert van der Stelt
De kankerpatiënt bij wie geen genezende behandelingen meer mogelijk zijn, wordt ten onrechte vaak gezien als uitbehandeld. Euthanasie is dan vaak de optie die overwogen wordt in seculiere kring. Er zijn dan echter nog zoveel palliatieve behandelingen mogelijk.
RD
26 april 2022
Zing op Goede Vrijdag ‘O hoofd vol bloed en wonden’
Deze emoties en de indringende melodie resoneren in menig hart; gelovig of niet.
ND
14 april 2022
Ontwikkel nieuwe vormen van spoedzorg
Een voor ieder goed bereikbare SEH blijft onmisbaar.
ND
3 maart 2022
Hoeveel kinderhartcentra zijn wenselijk?
Twee in plaats van de huidige vijf kinderhartcentra komt de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiëntjes ten goede tv-interview 4 minuten
Family7
Family7 – Uitgelicht
18 februari 2022

Mijn ervaringen van 40 jaar in de zorg

Gesprek van twee uur met Hans Cieremans in zijn praatprogramma ZorgSaam. Dit gesprek in de radiostudio is terug te luisteren: 1e uur 57 minuten en 2e uur 57 minuten
RTV Lansingerland
17 februari 2022
Wees open over zelfmoord
Openheid erover vermindert het isolement en het verdriet. Tijdige hulp kan zelfdodingen voorkomen.
ND
20 januari 2022
Midden in het leven

Wat kunnen we verwachten van een ziekenhuisopname en van reanimatie? Een gesprek in de tv-studio van Family7 met Sara van Oordt, gespreksleiding, en Harriette Verwey, cardioloog. tv-interview 30 minuten

Family7
Family7 – Uitgelicht
24 november 2021
Het kinderleven

Behandelen van jonge kinderen en kindereuthanasie. Een gesprek in de tv-studio van Family7 met Sara van Oordt, gespreksleiding, en Yvonne Geuze, beleidsmedewerker van de NPV. tv-interview 30 minuten

Family7
Family7 – Uitgelicht
17 november 2021
Houd een leeftijdsgrens van 18 jaar aan bij genderbehandelingen
Hormonale en chirurgische geslachtsverandering heeft soms een positief effect. Maar lichamelijke complicaties en psychische problematiek treden vaak op.
ND
28 oktober 2021
Gesprek over dementie, samen met Linda Veenman tv-interview 10 minuten
Dementie is voor ons een schrikbeeld. Maar dementie is ook iets dat bij ons hoort.
RTV Lansingerland
Goedenavond!
,
6 oktober 2021
Behandel een ‘voltooid leven-regeling’ in de Tweede Kamer
De vele argumenten tégen zullen luider klinken en meer gehoor krijgen bij een open discussie hierover.
ND
24 juni 2021
Leven met pijn – door Fija Nijenhuis
Vooral als de bron van pijn moeilijk te achterhalen is, kunnen mensen makkelijk terechtkomen in een vicieuze cirkel van allerlei ‘mechanische’ pijnbehandelingen.
RD
RD Magazine
5 juni 2021
Bloed zweten

In Lucas 22 lezen we over het gebed en de doodsangst van Jezus. We lezen dat zijn zweet viel in grote druppels als bloed. Was hier werkelijk sprake van bloeddruppels en is daar een medische verklaring voor? tv 5 minuten

Family7
Family7 – ’t Weten waard
6 april 2021
Geef een fooi aan de pakketbezorger
Waardering voor de inzet mag getoond worden – door een bescheiden fooi en een vriendelijk woord.
ND
31 december 2020
Eén op de vier jonge artsen denkt aan stoppen met de opleiding

Gesprek met Marien Korterink bij Groot Nieuws Radio op 11 dec. 2020. radio-interview 6 minuten

Groot Nieuws Radio
Roep een jaarlijkse Week van de Dood uit
Stilstaan bij de eigen sterfelijkheid helpt bewuster te leven.
ND
19 november 2020

Op 14 november 2020 nam ik deel aan de Mars voor het Leven. Vanwege de coronamaatregelen was dat deze keer in een andere vorm, namelijk als livestream vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Het gedeelte waaraan ik meedeed is hier 20 minuten te bekijken.

Overweeg een vaste financiële beloning van lifeguards ND
20 augustus 2020
Geef ook aandacht aan orgaandonatie vóór het overlijden ND
9 juli 2020
‘Roeping’

Interview door Annet Bos en Willemien Smelt bij gelegenheid van mijn afscheid van het bestuur van CMF Nederland. Aardig om dit te leggen naast het interview door Nico Wolswinkel bij mijn aantreden als voorzitter van de vereniging in 2009.

Geroepen zijn is niet alleen uitgenodigd zijn, alsof het gaat om een feest, maar ook aangesteld zijn, opgeroepen!
IDDG
CMF Nederland
juni 2020
Arbeidsmigranten verdienen betere behandeling ND
28 mei 2020
Euthanasie bij ‘voltooid leven’

tv interview 10 minuten

Family7
Family7 – Uitgelicht
11 februari 2020
Bijdragen van 2017 tot en met 2019 Uitgave
Andries, 2019

Over het onderwerp pijn, lijden, geloof en euthanasie ging ik in gesprek met Andries Knevel. Klik op de NPO-link rechts of op de foto links.

EO
tv-programma Andries 26 minuten in 2019.
Een pijnstillerscrisis? – door Auke van Eijsden
Dat oxycodon geregeld wordt misbruikt, komt door een weeffout in de gezondheidszorg.
ND
9 februari 2019
Ik wil juist wakker blijven

Dit interview door Reinald Molenaar verscheen in EO’s magazine Visie van januari 2019

God is groot en machtig. Dat besef ik ook als dingen dreigen mis te lopen of er medisch slecht uitzien. Ik bad ook tijdens operaties.
Visie
Waarom voel je pijn?

In Bram vraagt, een rubriek voor kinderen vanaf acht jaar (Nederlands Dagblad, 2018).

Niemand vindt pijn leuk.
Het is enorm vervelend om pijn te hebben.
Je kunt dan aan niks anders denken…
Waarom voel je pijn?
ND
10 maart 2018
De droom van… Paul Lieverse

Vragen beantwoord in IDDG, het kwartaalblad van CMF Nederland, juni 2017.

Over deze zaken mijmeren versterkt bij mij het belang van het vooruitzicht van de uiteindelijke overwinning van Christus waar in Openbaring over gesproken wordt.
Droom
Discussie voltooid leven verre van voltooid
Een lobbygroep voert actie om het levenseinde zelf te kunnen regisseren. Zij wil via VVD en vooral D66 de wetgeving aanpassen, en probeert dit als mensenrecht – en doktersplicht – neer te zetten.
RD
8 april 2017
Bijdragen van 2014 tot en met 2016 Uitgave
Het medische antwoord op lijden

Dit hoofdstuk in Lijden en volhouden schreef ik samen met Theo Boer en Dick Mul. Het verscheen als nr. 19 in de Lindeboomreeks, Buijten & Schipperheijn, 2016.

Welke dimensies van lijden kennen we? Hoe is palliatieve zorg georganiseerd, welke knelpunten zijn daarbij te noemen? Kan er sprake zijn van een ‘goede dood’?
Lijden en volhouden
Steeds meer opties om lijden te verlichten
Ontzag voor leven en sterven is vaak leidend in hospices en maakt dat men extra huiver heeft bij onnatuurlijk sterven, en dus ook bij euthanasie.
RD
6 oktober 2016

Pijn bij kanker – geaccrediteerde nascholing voor apothekers (AccreDidact, 2016)

Bij kanker is pijn een belangrijk symptoom. Dit geldt al in de fase dat er uitzicht is op genezing, maar nog meer wanneer er sprake is van uitzaaiingen of van gevorderd zijn van de ziekte.
Pijn bij kanker

Pijn en pijnbehandeling – geaccrediteerde nascholing voor huisartsen (AccreDidact, 2016)

Behandeling van pijn is effectiever als de onderliggende aandoening wordt behandeld, maar in veel gevallen kan aan het voorschrijven van pijnmedicatie niet ontkomen worden.
Pijn en pijnbehandeling
Niet bang voor de dood – interview door Huib de Vries in het Reformatorisch Dagblad
Ik heb van nabij gezien hoe moeilijk het stervensproces kan zijn, maar ik ben niet bang voor de dood. God zal ook dan erbij zijn.
Paul, 2016 29 april 2016
Als je zorgverlener verslaafd is…
Het is goed om te bedenken dat één op de tien mensen op enig moment in zijn carrière problemen heeft met alcohol of drugs. En dat dit niet anders is voor medische beroepsbeoefenaars.
RD
16 januari 2016
Het gevecht gaat beginnen

Dit hoofdstuk schreef ik voor Als kanker je raakt, Uitgever Van Wijnen, 2015.
In 2022 verscheen hiervan een 6e druk als herziene uitgave.

Zelfs mét al het vernuft van operaties, bestraling en chemotherapie blijft herstel van een ziekte een wonder in Gods hand.
Als kanker je raakt
Lijden van een zorgverlener
Een té grote betrokkenheid verraadt zich vaak pas geleidelijk, bijvoorbeeld door steeds meer meegezogen te worden door de wensen van de patiënt, aardig gevonden te willen worden en geen nee kunnen zeggen. Of door de eigen grenzen stelselmatig te negeren, waardoor oververmoeidheid optreedt. Maar ook jezelf groot proberen te houden kan te ver gaan, niet aan verdriet dat je voelt toegeven.
RD
9 mei 2015
Wijsheid in de spreekkamer – door Aaldert van Soest
Of je een operatie moet doen als de kans van slagen 20 procent is…? Soms ligt het niet op onze weg de dood verder uit te stellen.
ND
28 februari 2015
Palliatieve zorg verdient beter
In een cultuur waarin levensbeëindiging op verzoek alledaags is, wordt een palliatieve aanpak van problemen overbodig. Of onnodig duur.
Trouw, 2015
11 januari 2015
Bijdragen in 2013 en vroeger Uitgave
Palliatieve sedatie: een verwarrend begrip Pallium
2012, 14(3):6-17
Mein Tod gehört mir – Die Niederlande und die Sterbehilfe 7 minuten, vanaf 35' – reportage door Kerstin Schweighöfer
Ich sage meinen Patienten: ‘Egal, wie entstellt du bist, egal, wie sehr du stinkst oder wie seltsam du dich aufgrund der Medikamente, die du schlucken musst, benimmst: Du bist wichtig, wir wollen weiterhin mit dir zu tun haben, wir sind für dich da.’ Das ist etwas ganz Anderes als auszustrahlen: “Du zählst nicht mehr mit, es kann besser vorbei sein.”
Deutschlandfunk
17 maart 2012
Euthanasie en de rol van de arts – radio-interview door Andries Knevel 28 minuten EO
Andries Radio
15 oktober 2011
‘Klaar met leven’: geen medische diagnose
‘Klaar met leven’ is niet primair een medisch probleem, maar een op het gebied van zingeving en daarnaast een maatschappelijk probleem.
TGE
2011, 21(2):40-42
Ontvoering in Jemen – tv-interview door Andries Knevel
Door de wereld, 2010

Als woordvoerder van de humanitaire organisatie Worldwide Services vertel ik over de vermissing van werkers in Jemen. 6,5 minuten

EO
Door de wereld
30 oktober 2010
Palliatieve sedatie: een glijdende schaal
Palliatieve sedatie mag alleen in de stervensfase indien een symptoom refractair is of de behandeling ervan buitenproportioneel.
Medisch Contact
2009, 64(45):1881-1883
Genezende handen

Interview door Wim Althuis voor Bidden met open handen (Medema, 2007).

Mensen worden soms rijker, wijzer en daardoor ‘mooier’ door hun medische ervaringen – geholpen door onze voorbede.
Bidden met open handen

Voor Dood gewoon? schreef ik twee hoofdstukken:

2. Een medisch perspectief
6. Palliatieve zorg – een ander perspectief

Verschenen als nr. 15 in de Lindeboomreeks, Buijten & Schipperheijn, 2005.

Dood gewoon?
Veel pijn, en ‘morfine’ helpt niet – deel 2 Pallium
2004, feb/mrt
Veel pijn, en ‘morfine’ helpt niet – deel 1 Pallium
2003, nov/dec
Ketamine bij de behandeling van pijn bij kanker NTPZ
2003, 4(3):55-58
Gabapentine bij de behandeling van pijn bij kanker NTPZ
2003, 4(2):25-28
Sterven kost tijd
Sedatie in de laatste levensfase is geen alternatief voor euthanasie.
Medisch Contact
2003, 58(22):910-911
Wantrouwen tegen de spuit – door Wim van Hengel
Om verwarring rond het doel van sedatie in de palliatieve zorg te voorkomen, is goede uitleg heel belangrijk. Goede communicatie is een proces. Meerdere gesprekjes zijn vaak nodig om dingen toe te lichten of om vragen te beantwoorden.
RD
11 maart 2003

Voor Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen schreef ik drie hoofdstukken:

5. Levensbeëindiging en zorg voor stervenden
9. Alternatieve geneeswijzen
10. Rechten van patiënten in de Nederlandse wetgeving

Verschenen als nr. 13 in de Lindeboomreeks, Buijten & Schipperheijn, 2003.

Christelijke oriëntatie
Neppers helpen echt – door Paul van Laere
Placebo-effect is als geneeskrachtige bondgenoot te benutten.
Algemeen Dagblad
24 januari 2003
Bedwelming, boze geesten en bedrog

In: Niet te geloven?! (Kok, 2001).

Aan het feit dat er een bovennatuurlijke wereld is, heb ik al vanaf jonge leeftijd nooit hoeven twijfelen. Hoe dat zo gekomen is…
Niet te geloven?!
Zonder pijn?
Er moet voorkomen worden dat de patiënt het gevoel krijgt dat hij de controle over zijn situatie verliest.
Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde
1999; 16(12): 635-638
Gedachten over pijn, lijden en God

In: Christendom Onwijs?! (Kok, 1996).

Pijn kan maken dat iemand wanhopig wordt, of angstig, of boos, of eenzaam. Pijn gaat dan over in lijden.
Christendom Onwijs?!
Helpen, daar heb ik voor geleerd – door Jan van Klinken
Ik ben om bijbelse, ethische en medische redenen tegen euthanasie. Maar ik benader de zaak liever van de andere kant: ik ben ergens vóór.
RD
29 mei 1993

Andere oude artikelen in medische vakbladen waarvan ik medeauteur ben:

 • Wendy Oldenmenger et al. To be in pain (or not): a computer enables outpatients to inform their physician. Ann Oncol. 2016 Sep;27(9):1776-81. DOI: 10.1093/annonc/mdw250.
 • Wendy Oldenmenger et al. Efficacy of opioid rotation to continuous parenteral hydromorphone in advanced cancer patients failing on other opioids. Support Care Cancer. 2012 Aug;20(8):1639-47. DOI: 10.1007/s00520-011-1254-1.
 • Astrid Oosten et al. Higher doses of opioids in patients who need palliative sedation prior to death: cause or consequence? Eur J Cancer. 2011 Oct;47(15):2341-6. DOI: 10.1016/j.ejca.2011.06.057.
 • Wendy Oldenmenger et al. Effectiveness of continuous parenteral hydromorphone in advanced cancer patients. Poster, 2008.
 • Lia van Zuylen et al. Evaluation of the use of terminal sedation on a Dutch unit for palliative care. Poster, 2005.
 • Donat Spahn et al. Use of perflubron emulsion to decrease allogeneic blood transfusion in high-blood-loss non-cardiac surgery: results of a European phase 3 study. Anesthesiology. 2002 Dec;97(6):1338-49. DOI: 10.1097/00000542-200212000-00004.
 • Roelien Enting et al. Nitrous oxide is not beneficial for breakthrough cancer pain. Palliat Med. 2002 May;16(3):257-9. DOI: 10.1191/0269216302pm546xx.
 • Roelien Enting et al. Behandeling van pijn bij kanker met systemisch toegediende opioïden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 May 19;145(20):950-4.
 • Peter de Jong et al. Articaïne met natriumbisulfiet: een potentieel gevaar? Ned Tijdschr Anesthesiol. 1989 Dec;2:28-9.
 • Jan van Egmond et al. The selection of anesthesia induction agents with respect to intubation induced bradycardia. Acta Anaesthesiol Belg. 1986;37(2):121-6.
Resuscitatie – naar een zinvolle inzet van defibrillatoren

Jeugdsentiment om dit artikel van ongeveer 40 jaar oud terug te zien.

Op alle plaatsen waar het medisch handelen ventrikelfibrilleren kan veroorzaken, moet een defibrillator in de buurt zijn.
Medisch Contact
1983, 38(30):935-937
Terug naar de startpagina  Terug naar boven