Paul Lieverse handtekening
Home Medisch Mijn werk Overig Contact

Hallo! Welkom op mijn website!

Dit is mijn privé website. Neus gerust rond en lees, bekijk of download wat je nuttig lijkt. Je vindt er vele besprekingen van vooral medische aard. De onderwerpen variëren van vaccinatie tegen corona tot zorg voor een goed levenseinde. Ze zijn gebaseerd op mijn ervaring als anesthesioloog en pijnarts, en daarnaast opbrengst van presentaties die ik over deze onderwerpen verzorg.

De website bestaat uit vier hoofddelen, zoals het menu bovenaan al aangeeft.

Op Mijn werk vind je details van mijn vroegere en huidige werkzaamheden.
Hieronder de periodes in vogelvlucht.

Katwijk de Breul

1954–1972
Jeugd

Ik groeide op in Leerdam. We verhuisden naar Zeist waar ik het gymnasium volgde op het jezuïeten­college Katwijk de Breul.

1972–1984
Studie en specialisatie

Ik werd opgeleid tot arts in Utrecht en specialiseerde me als anes­the­sio­loog in Nijmegen. Als student kwam ik tot geloof in Jezus Christus door het lezen van de Bijbel.

Radboud Ziekenhuis
China

1985–1988
Buitenlandse ervaringen

In 1985 trouwde ik met Liesbeth. Samen werkten we in het buitenland; eerst in Jemen en erna in China. Betrokkenheid bij werk over de grenzen is gebleven.

1989–2018
Werk als anesthesist

Tijdens het leeuwendeel van mijn medische loopbaan werkte ik in de Rotterdamse Daniel den Hoedkliniek. Geleidelijk aan werd ik ook buiten het ziekenhuis actief.

Daniel den Hoed
Bestuurlijk werk

2018
Nieuwe fase

Vanaf 2018 is de focus nog meer komen te liggen bij bestuurlijk werk en bij werk als docent. Extra mogelijkheden!

En verder…

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.
— Jacqueline van der Waals (1920).

Toekomst
Terug naar boven Naar boven